Til slutbrugeren

Viby Varmeteknik

 

 

 

Oversigt/Symbol forklaring

1) Digitalt display:

Her vises hvad kedel/bruger foretager sig i digital klartekst.

 

2) Normal varme rumtemperatur:

 

Her indstilles rumtemperaturen for normalt drift.

3) Tidsprogram varme:

 

Her indstilles dag/uge program for varmekreds.

4) Tidsprogram varmtvand:

 

 

Her indstilles dag/uge program for varmt vand.

(For brugsvandcirkulationspumpe kræves ekstra tilbehør).

5) Ferieprogram:

 

 

Her indstilles hvornår man rejser/hjemkommer.

Se i øvrigt betjeningsvejledning side 18 udgave 12/2004

6) Ur/dato:

 

 

Her indstilles den aktuelle tid og dato (Skal indstilles ved første idrifttagning).

Se i øvrigt betjeningsvejledning side 26 udgave 12/2004.

7) Reduceret temperatur:

 

 

Her indstilles den ønskede reducerede temperatur for varmekredsen i  ̊ C i forhold til varmekurven parallelt.

8) Varmtvandstemperatur:

 

Her indstilles den ønskede varmtvandstemperatur i  ̊ C fra 10 - 60 ̊ C.

9) Værdi taster + -:

 

 

Benyttes i forbindelse med at rykke op/ned i menuerne, eller ved justering af kontrast i display, og ved samtidig nedtrykning af OK tasten.

10) Bekræftelses- OK taste:

 

Denne OK taste bruges til at kvittere for, samt acceptere/afslutte menuerne.

11) Informations taste:

 

 

Her indstilles SPROGVALG ved 1. idrifttagning og her kan forespørges på aktuelle temperaturer og drifstilstande.

Se i øvrigt betjeningsvejledning side 21 + 27 udgave 12/2004.

12) Afbrudt drift:

 

 

Ved tryk på tasten lyser denne og indikerer ingen varmtvand/varmeproduktion.

Se i øvrigt betjeningsvejledning side 14 udgave 12/2004.

13) Varmtvands drift:

 

 

Ved tryk på tasten lyser denne og indikerer ingen varme produktion.

Kun varmtvand (sommer indstilling).

Se i øvrigt betjeningsvejledning side 14 udgave 12/2004.

14) Varme/varmtvand:

 

 

Ved tryk på tasten lyser denne og indikerer varmtvand/varmeproduktion.

(Vinter indstilling).

Se i øvrigt betjeningsvejledning side 13 udgave 12/2004.

15) Grund indstilling

 

Denne tast bruges til slette det program man er i til fabriksindstilling.

16) Party taste

 

 

Tasten lyser og værdien for partytemperatur lyser i digitalt display.

Denne værdi indstilles med +/- og temperaturen accepteres med OK.

Se i øvrigt betjeningsvejledning side 20 udgave 12/2004.

17) Spare taste

 

Tasten lyser. Dette bruges til at sænke rumtemperaturen til næste skiftefunktion i henhold til punkt 3.

18) Kodning 1:

 

Denne tast kombination holdes inde i 3 sek. herefter flyttes med +/- taster op og ned i service adresser, her forefindes eksempelvis varmekurve hældning.